xnxx videos xnxx beauty blonde masturbating in bathroom. pichunter
Den Europæiske Forsvarsfond muliggør nye forskningsprojekter Den Europæiske Forsvarsfond muliggør nye forskningsprojekter
Med finansiering fra Den Europæiske Forsvarsfond søsættes en række nye forsvarsrelaterede forskningsprojekter. Fonden, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker lancerede i juni 2017, er en katalysator... Den Europæiske Forsvarsfond muliggør nye forskningsprojekter

Med finansiering fra Den Europæiske Forsvarsfond søsættes en række nye forsvarsrelaterede forskningsprojekter. Fonden, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker lancerede i juni 2017, er en katalysator for at skabe en stærk EU-forsvarsindustri. Den styrker forsvarskapaciteterne og opbygger nye partnerskaber på tværs af grænserne. Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV’er, udtaler:

Den Europæiske Forsvarsfond er afgørende for at skabe mere samarbejde inden for EU mellem forsvarsvirksomheder og militæret og for at sikre Europas strategiske autonomi.

Projektet Ocean2020 støtter overvågnings-/interdiktionsmissioner til søs og vil til det formål integrere droner og ubemandede ubåde i flådeoperationer. De indhentede oplysninger vil blive kombineret med konventionelle systemer og anvendt til at opbygge et samlet billede af situationer under udvikling til brug for militærledere.

Projektet vil blive gennemført af et konsortium bestående af 42 partnere fra 15 EU-lande under ledelse af Leonardo S.p.A. Det vil modtage et tilskud på ca. 35 mio. EUR. I 2019 vil der som en del af projektet blive gennemført to praktiske demonstrationer – én i de baltiske lande, som ledes af det svenske flåde, og én i Middelhavet, der ledes af den italienske flåde.

Der er også tildelt støtte på mellem 1-3 mio. EUR til tre andre projekter, der har til formål at forbedre soldaters udstyr.

ACAMSII vil udvikle adaptiv camouflage, der kan beskytte soldater mod sensorer inden for en række bølgelængdespektre.

Gossra vil forbedre kompatibilitetsevnen i komplekse systemelementer (f.eks. sensorer eller digitale briller), der bæres af soldater.

Vestlife vil udvikle ultralette armerede beskyttelsesdragter til soldater til fods.

Støtteaftalerne for disse projekter vil blive underskrevet i de kommende uger.

Dagens meddelelse om støtte til disse forsvarsrelaterede forskningsprojekter kommer i forbindelse med åbningen af den årlige sikkerhedskonference i München, hvor kommissionformand Jean-Claude Juncker præsenterer yderligere tiltag, der skal fremme et stærkere Europa på sikkerheds- og forsvarsområdet. Ud over kommissionsformanden vil også næstformand Frans Timmermans, samt kommissærerne Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska og Julian King være til stede.

Forskningsprojekter under Den Europæiske Forsvarsfond

Under Den Europæiske Forsvarsfond, vil der blive afsat 90 mio. EUR til forsvarsrelateret forskningsstøtte, som er fuldt ud og direkte finansieret over EU-budgettet (2017-2019). De projekter, der skal finansieres, er blevet udvalgt efter den første indkaldelse af forsvarsrelaterede forskningsforslag i 2017. I december 2017 blev den første støtteaftale underskrevet med PYTHIA-konsortiet. Formålet med dette projekt er at identificere de vigtigste tendenser inden for en verden af innovative forsvarsteknologier, der er i hastig forandring. Kommisær Elżbieta Bieńkowska udtaler desuden:

De fælleseuropæiske forskningsprojekter inden for forsvarssamarbejde, der støttes af fonden, er udformet med henblik på at sikre EU’s teknologiske førerposition, støbe fundamentet for fremtidige forsvarskapaciteter og understøtte en mere innovativ og konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri.

Kommissionen vil desuden snart vedtage et arbejdsprogram for forsvarsforskning i 2018 og anmoder Det Europæiske Forsvarsagentur om at åbne op for nye indkaldelser af forsvarsrelaterede forskningsforslag for 2018. Disse indkaldelser vil fokusere på elektroniske designteknologier til anvendelse inden for forsvaret samt en europæisk højenergi-lasereffektor. Den næste runde af forsvarsrelateret forskningsstøtte vil blive underskrevet inden udgangen af 2018.

Som det blev meddelt i juni 2017, vil Kommissionen fremsætte et forslag om, at der efter år 2020 skal afsættes 1,5 mia. EUR om året til Den Europæiske Forsvarsfond til at fremme forsvarskapaciteter, og ud af dette samlede beløb skal et forventet årligt budget på 500 mio. EUR afsættes til forsvarsforskning, hvilket vil gøre EU til en af de største investorer inden for forsvarsforskning i Europa.

Flere oplysninger om projekterne

Ocean2020: Formålet med projektet er at øge bevidstheden om det maritime område ved hjælp af bemandede og ubemandede systemer og opbygge et fuldstændigt billede på grundlag af mange forskellige input. Forsvarsministerierne i Estland, Frankrig, Grækenland, Italien, Litauen, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige er involveret. De industrielle partnere er: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri og Qinetiq. De involverede forskningscentre er bl.a. Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), the Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) og det italienske Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: Formålet med projektet er at udvikle adaptiv camouflage til soldater, der kan beskytte dem mod sensorer inden for en række bølgelængdespektre. Der er partnere fra Frankrig, Tyskland, Litauen, Nederlandene, Portugal og Sverige involveret. De deltagende virksomheder er fra sektorerne tekstil, rumfart og forsvarssystemintegratorer: CITEVE, Damel og Safran. De involverede forskningscentre er det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer, og Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

GOSSRA: Dette projekt fokuserer på at sikre, at de komplekse systemelementer, der bæres af soldater, arbejder bedre sammen. Soldater er udstyret med en række anordninger, der nødvendigvis skal kunne arbejde sammen. Projektet har til hensigt at udarbejde en metode, der præciserer, hvordan komponenterne skal forbindes, hvilket vil gøre det væsentligt nemmere at udvikle nye anordninger, der kan arbejde sammen med det eksisterende udstyr. Partnere fra Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien og Sverige vil gennemføre projektet. De virksomheder, der er involveret, er Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart og Saab, SMV’erne Tekever og iTTi samt forskningsinstituttet Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: Målet med dette projekt er at lave beskyttelsesbeklædning til soldater. Der vil blive arbejdet på at udvikle beklædning, som er virkningsfuld i forsvarsøjemed, men som samtidig er lettere, mere fleksibel og komfortabel. Der er partnere fra Finland, Italien, Nederlandene, Portugal og Spanien involveret sammen med virksomhederne CITEVE og FY-composites, og forskningsinstitutterne AITEX og TECNALIA. To små og mellemstore virksomheder (SMV’er) BRAPA og Petroceramics deltager også i projektet.

Ingen har kommenteret.

Vær den første til at lave en kommentar.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *